ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
เรื่อง ขอเชิญร่วมเผยแพร่สินค้าและผลิตภัณฑ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 42 วันที่ 5-7 ตุลาคม 2560 จ.สงขลา

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 18 ส.ค. 2560  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 131 ครั้ง )
บันทึกโดย : คุณกุ่ย

   5 ข่าวล่าสุด
เรื่อง ขอเชิญร่วมเผยแพร่สินค้าและผลิตภัณฑ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 42 วันที่ 5-7 ตุลาคม 2560 จ.สงขลา  โพสเมื่อ 18 ส.ค. 2560
เรื่อง การประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนและการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 42 วันที่ 5-7 ตุลาคม 2560 จ.สงขลา (ลงทะเบียนออนไลน์หน้าเว็บไซต์สมาคมตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ก.ย.2560)  โพสเมื่อ 18 ส.ค. 2560
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการลงโฆษณาในหนังสือวารสารประจำปีของสมาคมฯ ประจำปี 2560  โพสเมื่อ 13 ก.ค. 2560
เรื่อง การชำระค่าบำรุงสมาคมฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  โพสเมื่อ 07 ก.ค. 2560
แบบฟอร์มการจองห้องพัก การประชุมผู้บริหารและการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 41 พ.ศ.2560 วันที่ 5-7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ บอลล์รูม ชั้น 8 โรงแรม ลี การ์เดนส์ หาดใหญ่ จ.สงขลา  โพสเมื่อ 07 ก.ค. 2560
 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย