ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ลำดับ ชื่อโรงเรียน โทรศัทพ์ โทรสาร
 กรุงเทพมหานคร
1 จันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ 028120491 028120493
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีบพลีผล 024536400 024536401
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจและนีรชาศึกษา 025406656 025406657
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ 028831901 028831901 ต่อ 111
5 จิตรลดา (สายวิชาอาชีพ) 022826808 ต่อ 3056 022821396
6 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ 023280943-4 023280943-103
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ 022224815 026221464
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการตั้งตรงจิตร 026221919 026221464
9 พระนครพณิชยการ 026223999 026221121
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสน 022412256 026696809
11 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพ 026687668 022413797
12 วิทยาลัยเทคโนโลยีโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ 022434287 022432615
13 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน 022414278 026695198
14 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศิลปศึกษา 022413795,022435444 026693216
15 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 029896434 02-543-1229
16 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ 025227777 029861365
17 วิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา 025218222 025218232
18 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ 023742277 023746580
19 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ 027323331-9 023749508
20 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ 023762141-2 027351679
21 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ 023112491,023112521 027424712
22 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ 027449418-24 023938101
23 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ 023314514-5 027418398
24 พณิชยการมีนบุรี 025171556 025171556
25 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย 027376629-30 027376631
26 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ 023272992-3 023272994
27 สาธุประดิษฐ์พณิชยการ 022118270 022114888 ต่อ 44
28 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 029640359-60 024129863
29 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 024572778 024577915
30 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 028911610-5 024721010
31 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ 02-457-8111-5 02-467-0151
32 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 024670045 024580053
33 วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ 024382222 024382222 ต่อ 103
34 วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ 024373601 024375888
35 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 024346155-6 024333647
36 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิทวงศ์ 024346155-6 024333647
37 กรุงเทพวิจิตรศิลป์และพณิชยการ 024540582,028047373 024540582
38 เทคนิคพณิชยการธนบุรี 028044247 028044248
39 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 024210115-6,024211388 024443952
40 วิทยาลัยเทคโนโลยีจัดการเพชรเกษม 028112590-3 028112593
41 วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรสุนทรบริหารธุรกิจ 028083751,024454842 024454841
42 สารสาสน์โปลีเทคนิค 028158182-3 028158183
43 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 024230131 024241228
44 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอาชีวศึกษา 024356402 024356391
45 พณิชยการสยาม 028831901-5 028831901 ต่อ 111
46 เทคนิคพณิชยการจำนงค์ 022456314 022452314
47 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา 022463577,022467427 026429310
48 พณิชยการจำนงค์ 022456314 022456314
49 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครบริหารธุรกิจ 023749617-8 027326596
50 วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ 022874460-4 022870500
51 สารสาสน์บริหารธุรกิจกนกอนุสรณ์ 022111274 022114123
52 อัสสัมชัญพาณิชยการ 026755078-82 026755083
53 เทคนิคกรุงเทพพณิชยการ 025852028
54 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 025850079,025859252 025872777
55 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 022725560-3 022725564
56 เซนต์จอห์นเทคโนโลยี 025121237 029387030
57 เซนต์จอห์นโปลีเทคนิค 029303667-9 025138582
58 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป์ 025121415-6 025130551
59 วราธิปบริหารธุรกิจ 025884085 029543730 กด 16
60 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ์ 029393000 025123722
61 วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์บริหารธุรกิจ 023291354,023291358 023291356
62 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ 027121001-4 023901368
63 กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 022089802-9 022527644
64 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 026529625 022552291
65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ (ภาคเช้า) 022468342-3 022468344
66 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ (ภาคบ่าย) 022468342-3 022468344
67 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา 022158158 022156235
68 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ 025563610 022515061
69 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม 023919030 023927021
70 เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 023112339 023113840
71 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน 024211077 024442216
72 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ 028042171-2 028042173
73 วิทยาลัยเทคโนโลยีบุษยรัตน์บริหารธุรกิจ 028011181-3 024130988
74 พณิชยการภาษานุสรณ์บางแค 024540545,024550033 028043886
75 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ 025213950-1 025213950
76 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 029726111-8 029726124
77 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ 025173999 025176737
78 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ 021753648-9 021753650
79 วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค 029062949-50 029062291
80 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 027448450-4 023994622
81 วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล 028851040-41 024480908
82 วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 024480917 028851794
83 วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ 024503884-5 024503885
 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย