ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน โทรศัทพ์ โทรสาร
 กรุงเทพมหานคร
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี 027186254-5 027186262
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ 023280943-4 023280943-103
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจและนีรชาศึกษา 025406656 025406657
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีบพลีผล 024536400 024536401
5 จันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ 028120491 028120493
6 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ 028831901 028831901 ต่อ 111
7 จิตรลดา (สายวิชาอาชีพ) 022826808 ต่อ 3056 022821396
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ 022224815 026221464
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการตั้งตรงจิตร 026221919 026221464
10 พระนครพณิชยการ 026223999 026221121
11 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสน 022412256 026696809
12 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพ 026687668 022413797
13 วิทยาลัยเทคโนโลยีโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ 022434287 022432615
14 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน 022414278 026695198
15 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศิลปศึกษา 022413795,022435444 026693216
16 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 029896434 02-543-1229
17 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ 025227777 029861365
18 วิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา 025218222 025218232
19 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ 023742277 023746580
20 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ 027323331-9 023749508
21 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ 023762141-2 027351679
22 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ 023112491,023112521 027424712
23 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ 027449418-24 023938101
24 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ 023314514-5 027418398
25 พณิชยการมีนบุรี 025171556 025171556
26 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย 027376629-30 027376631
27 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ 023272992-3 023272994
28 สาธุประดิษฐ์พณิชยการ 022118270 022114888 ต่อ 44
29 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 029640359-60 024129863
30 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 024572778 024577915
31 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 028911610-5 024721010
32 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ 02-457-8111-5 02-467-0151
33 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 024670045 024580053
34 วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ 024382222 024382222 ต่อ 103
35 วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ 024373601 024375888
36 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 024346155-6 024333647
37 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิทวงศ์ 024346155-6 024333647
38 กรุงเทพวิจิตรศิลป์และพณิชยการ 024540582,028047373 024540582
39 เทคนิคพณิชยการธนบุรี 028044247 028044248
40 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 024210115-6,024211388 024443952
41 วิทยาลัยเทคโนโลยีจัดการเพชรเกษม 028112590-3 028112593
42 วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรสุนทรบริหารธุรกิจ 028083751,024454842 024454841
43 สารสาสน์โปลีเทคนิค 028158182-3 028158183
44 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 024230131 024241228
45 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอาชีวศึกษา 024356402 024356391
46 พณิชยการสยาม 028831901-5 028831901 ต่อ 111
47 เทคนิคพณิชยการจำนงค์ 022456314 022452314
48 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา 022463577,022467427 026429310
49 พณิชยการจำนงค์ 022456314 022456314
50 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครบริหารธุรกิจ 023749617-8 027326596
51 วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ 022874460-4 022870500
52 สารสาสน์บริหารธุรกิจกนกอนุสรณ์ 022111274 022114123
53 อัสสัมชัญพาณิชยการ 026755078-82 026755083
54 เทคนิคกรุงเทพพณิชยการ 025852028
55 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 025850079,025859252 025872777
56 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 022725560-3 022725564
57 เซนต์จอห์นเทคโนโลยี 025121237 029387030
58 เซนต์จอห์นโปลีเทคนิค 029303667-9 025138582
59 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป์ 025121415-6 025130551
60 วราธิปบริหารธุรกิจ 025884085 029543730 กด 16
61 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ์ 029393000 025123722
62 วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์บริหารธุรกิจ 023291354,023291358 023291356
63 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ 027121001-4 023901368
64 กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 022089802-9 022527644
65 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 026529625 022552291
66 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ (ภาคเช้า) 022468342-3 022468344
67 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ (ภาคบ่าย) 022468342-3 022468344
68 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา 022158158 022156235
69 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ 025563610 022515061
70 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม 023919030 023927021
71 เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 023112339 023113840
72 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน 024211077 024442216
73 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ 028042171-2 028042173
74 วิทยาลัยเทคโนโลยีบุษยรัตน์บริหารธุรกิจ 028011181-3 024130988
75 พณิชยการภาษานุสรณ์บางแค 024540545,024550033 028043886
76 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ 025213950-1 025213950
77 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 029726111-8 029726124
78 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ 025173999 025176737
79 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ 021753648-9 021753650
80 วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค 029062949-50 029062291
81 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 027448450-4 023994622
82 วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล 028851040-41 024480908
83 วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 024480917 028851794
84 วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ 024503884-5 024503885
 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย