ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน โทรศัทพ์ โทรสาร
 กาฬสินธุ์
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์ 043812244 043814895
2 พณิชยการกาฬสินธุ์ ภาคพิเศษ 043812244 043814895
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย 043854393
4 ไทยเทคโนโลยีสารสนเทศเอเชีย 043851684 043832388
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีเพิ่มพูนบริหารธุรกิจกาฬสินธุ์ 043891289 043891809
6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเซีย 043851684 043832388
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ 043861666 043861800
 ขอนแก่น
8 ขอนแก่นเทคโนโลยีพณิชยการ 043331224-5 043331224-5 ต่อ 105
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ 043237911 043244853
10 เทคโนโลยีขอนแก่น 043236133 043239004
11 เทคโนโลยีธุรกิจอาชีวะ 043382598 043244853
12 เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 043222781 043324784
13 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธุรกิจ 043237911 043244853
14 พงษ์ภิญโญเทคโนโลยี 043241848,043333369,043333370 043241848
15 พณิชยการขอนแก่น 043221716 043222516
16 ชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี 043313234 043313234
17 วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ 043414199 043414199
18 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ 043491515 043491800
19 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 043423863-4 043423831
 ชัยภูมิ
20 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานบริหารธุรกิจ 044847034 044847034
21 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ 044024767
22 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 044811331 044830386
23 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจศิขรินทร์ 09-7971290,06-8597112
24 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว 044861202-3 044862295
25 คอนสารเทคโนโลยี 06-8597112
 นครพนม
26 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน 042523140 042523141
27 คฤหบริหารธุรกิจ 042523140 042523141
28 อินเตอร์พัฒนศาสตร์ 042515888 042516117
29 อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 042535102 042535102 ต่อ 801
30 เทคโนโลยีธาตุพนม 042540436 042540436
31 เทคนิคพาณิชยการนาแก 06-2232755 042583045
32 เทคโนโลยีศรีสงคราม 042599199
 นครราชสีมา
33 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา 044465167-9 044282524
34 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา 044924113 044924112
35 เทคโนโลยีอาชีวศึกษา 044371174-7 044371175
36 เทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา 044371174-7 044371175
37 มารีย์บริหารธุรกิจ 044205316 044274778
38 เมรี่เทคโนโลยี 044246905 044263105
39 อัสสัมชัญพาณิชยการนครราชสีมา 044295300 044253569
40 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง
41 วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ 044462390-2 044462390-2 ต่อ 14
42 กุสุมภ์เทคโนโลยี 044311211 044311211
43 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง 044312021 044279916
44 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนคราชสีมา 044300499,044490112 044330498
 บึงกาฬ
45 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บึงกาฬ 042-492940 042-492940
 บุรีรัมย์
46 นอร์ทอิสเทิร์นบริหาธุรกิจ 044601333 044612130 044613130
47 เบญจเทคโน 044611497 044617392
48 บุรีรัมย์บริหารธุรกิจ
49 เทคโนโลยีรักไทย
50 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ละหานทราย
51 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง
52 รัตนเทคโนโลยี 044660372 044661392
 มหาสารคาม
53 โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม 043779234 043779234
 มุกดาหาร
54 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร 042615066 042615067
55 เทคโนโลยีมุกดาหาร 042611948 042612880
56 เทคโนโลยีพณิชยการดงหลวง 042697195
 ยโสธร
57 พรเพชรบริหารธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
58 เทคโนโลยีมหาชนะชัย 045724479 045724199
59 เทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล 045724479 045724199
60 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 045789337 045789337
 ร้อยเอ็ด
61 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง 043572507 043572507
62 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด 043525163 043511671
63 วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด 043515220 043513625
64 วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 043511620 043512653
65 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สุวรรณภูมิ
66 ศรีสมเด็จพณิชยการ 07-2315755
67 วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา 043519661-3 043515879
 ศรีสะเกษ
68 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ 045810628 045810628
69 เทคโนโลยีศรีสะเกษเฉลิมหล้า 045612801 045613072
70 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ 045613046 045616026
71 อาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
72 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจกันทรลักษ์ 045810628 045810628
73 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์
74 เทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล 017183209
75 อาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย 09-5827802
 สกลนคร
76 โรงเรียนเทคนิคช่างกลสกลนคร 042970002 042970001
77 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน 042732734 042733461
78 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร 042711660 042716612
79 เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร 042712489 072712490
80 โปลีเทคนิคพุทธรักษา 042766263 042766342
81 สกลนครธุรกิจบัณฑิต 042744219 042744219
82 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา 042745506 042779288
83 พังโคนพณิชยการเทคโนโลยี 042771162 042734727
84 วีเทค 042792138 042-792139
85 เทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง
86 เทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน 042508401,010523461
87 เทคโนโลยีสว่างแดนดิน 042722261 042721381
88 สกลเทคนิค 05-4981039 042981039
 สุรินทร์
89 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุรินทรศึกษา 044520038 044520038 ต่อ 103
90 เบญจเทคโน สุรินทร์ 044512740 044515527
 หนองคาย
91 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน 042465788 072465788
92 เทคโนโลยีเอเชียหนองคาย 042901157
93 หนองคายบริหารธุรกิจ 042411301,018735810
94 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สาขาท่าบ่อ 042421981 042421978
95 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บึงกาฬ
96 เทคนิคบริหารธุรกิจพรเจริญ 042487386,042487668
97 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย โพนพิสัย
98 เทคโนโลยีโพนพิสัย 018734485,042411374 042411374
99 เอ็นเทคอินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองคาย 042479581,016704407 042479581
 หนองบัวลำภู
100 เทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 042361043-4
101 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
 อำนาจเจริญ
102 เทคนิคบริหารธุรกิจอำนาจเจริญ 045452434-5 045452436
103 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอำนาจเจริญ 045511555 045271020
104 เอกวรรณพณิชยการอำนาจเจริญ 045517031 045517031
 อุดรธานี
105 วิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส 042382221 042382440
106 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น 042300147 042300148
107 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต 042282049 042282049
108 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ 042291313 042291313
109 ช่างกลอุดรธานี 042244074 042340324
110 วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล 042223105,042242489 042932623
111 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี 042323189 ต่อ 116 042323189 ต่อ 116
112 เทคโนโลยีอีสานเหนือ 042206363 042206363
113 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี 042206340 042206340
114 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี 042242386 042242386
115 อุดรพณิชยการ-ช่างกล 042223901,042300147 042300148
116 เทคโนโลยีภูมิพิชญ 042291313 042291313
117 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี 042398282 042398282
118 เทคโนโลยีพณิชยการหนองหาน 042999554
119 เทคโนโลยีวังสามหมอ 09-8629959
120 เทคนิคพิชญบัณฑิต 042271639
121 เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 042261469
122 เทคโนโลยีน้ำโสม 06-2320455
 อุบลราชธานี
123 เทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 045312176-7 045283447
124 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 045311737 045311737
125 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย-เขมราฐ 045861214 045861214
126 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ 045282821,045870026 045870041
127 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย-น้ำยืน
128 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย-บุณฑริก 045201329 045201329
129 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย-สิรินธร 045366214 045366214
 เลย
130 เทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ 042812364 072833622
 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย