ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ที่อยู่
 กาฬสินธุ์
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์ 86/23 ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   46000
โทรศัพท์. 043812244 โทรสาร. 043814895
2 พณิชยการกาฬสินธุ์ ภาคพิเศษ 86/23 ถนนสนามบิน ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   46000
โทรศัพท์. 043812244 โทรสาร. 043814895
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย 156 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์   46130
โทรศัพท์. 043854393
4 ไทยเทคโนโลยีสารสนเทศเอเชีย 180 หมู่ที่ 15 ถนนกุฉินารายณ์-กาฬสินธุ์ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   46110
โทรศัพท์. 043851684 โทรสาร. 043832388
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีเพิ่มพูนบริหารธุรกิจกาฬสินธุ์ 144 ม.1 ถนนขวัญเมือง ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์   46120
โทรศัพท์. 043891289 โทรสาร. 043891809
6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเซีย 180 ม.15 ถนนขอนแก่น-มุกดาหาร ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   46110
โทรศัพท์. 043851684 โทรสาร. 043832388
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ 69 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์   46150
โทรศัพท์. 043861666 โทรสาร. 043861800
 ขอนแก่น
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น 123 ม.14 ซอย.โรงเรียนไพบูลย์ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   40000
โทรศัพท์. 043236133 โทรสาร. 043239004
9 ขอนแก่นเทคโนโลยีพณิชยการ 118/1 ถนนราษฎร์คนึง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   40000
โทรศัพท์. 043331224-5 โทรสาร. 043331224-5 ต่อ 105
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ 117/2-4 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   40000
โทรศัพท์. 043237911 โทรสาร. 043244853
11 เทคโนโลยีขอนแก่น 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   40000
โทรศัพท์. 043236133 โทรสาร. 043239004
12 เทคโนโลยีธุรกิจอาชีวะ 9/99 หมู่ที่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   40000
โทรศัพท์. 043382598 โทรสาร. 043244853
13 เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 200 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   40000
โทรศัพท์. 043222781 โทรสาร. 043324784
14 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธุรกิจ 117/2-4 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   40000
โทรศัพท์. 043237911 โทรสาร. 043244853
15 พงษ์ภิญโญเทคโนโลยี 167 ซอยวัดป่าชัยวัน ถนนมะลิวัลย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   40000
โทรศัพท์. 043241848,043333369,043333370 โทรสาร. 043241848
16 พณิชยการขอนแก่น 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   40000
โทรศัพท์. 043221716 โทรสาร. 043222516
17 ชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี 57 ถนนชุมแพ-ภูเขียว ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น   40130
โทรศัพท์. 043313234 โทรสาร. 043313234
18 วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ 211 ถนนมิตรภาพ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น   40120
โทรศัพท์. 043414199 โทรสาร. 043414199
19 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ 888 ม.4 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น   40190
โทรศัพท์. 043491515 โทรสาร. 043491800
20 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 23 ม.16 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   40000
โทรศัพท์. 043423863-4 โทรสาร. 043423831
 ชัยภูมิ
21 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานบริหารธุรกิจ 9 ม.1 ถนนเกษตรสมบุรณ์-บ้านเป้า ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   36120
โทรศัพท์. 044847034 โทรสาร. 044847034
22 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ 155 ม.11 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ   36210
โทรศัพท์. 044024767
23 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 107/118ก ถนนชัยประสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ   36000
โทรศัพท์. 044811331 โทรสาร. 044830386
24 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจศิขรินทร์ 89 หมู่ที่ 8 ถนนภูเขียว-ชัยภูมิ ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ   36110
โทรศัพท์. 09-7971290,06-8597112
25 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว 199 หมู่ที่ 17 ถนนภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ   36110
โทรศัพท์. 044861202-3 โทรสาร. 044862295
26 คอนสารเทคโนโลยี 214 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ   36180
โทรศัพท์. 06-8597112
 นครพนม
27 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน 303 ถนนชยางกูร ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม   43000
โทรศัพท์. 042523140 โทรสาร. 042523141
28 วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม 47 ม.6 ตำบลธาตุพนมใต้ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม   48110
โทรศัพท์. 042540436 โทรสาร. 042540400
29 คฤหบริหารธุรกิจ 303 ถนนชยางกูร ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม   48000
โทรศัพท์. 042523140 โทรสาร. 042523141
30 อินเตอร์พัฒนศาสตร์ 29/3 ถนนนิตโย ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม   48000
โทรศัพท์. 042515888 โทรสาร. 042516117
31 อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 107 ถนนนครพนม-ศรีสงคราม ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม   48120
โทรศัพท์. 042535102 โทรสาร. 042535102 ต่อ 801
32 เทคโนโลยีธาตุพนม 47 หมู่ที่ 6 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม   48110
โทรศัพท์. 042540436 โทรสาร. 042540436
33 เทคนิคพาณิชยการนาแก 9 หมู่ที่ 16 ถนนนาแก-เรณูนคร ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม   48130
โทรศัพท์. 06-2232755 โทรสาร. 042583045
34 เทคโนโลยีศรีสงคราม 175 หมู่ที่ 2 ถนนศรีสงคราม-บ้านแพง ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม   48150
โทรศัพท์. 042599199
 นครราชสีมา
35 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา 77/1 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   30000
โทรศัพท์. 044465167-9 โทรสาร. 044282524
36 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา 700 ถนนกีฬากลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   30000
โทรศัพท์. 044924113 โทรสาร. 044924112
37 เทคโนโลยีอาชีวศึกษา 149/1 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   30000
โทรศัพท์. 044371174-7 โทรสาร. 044371175
38 เทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   30310
โทรศัพท์. 044371174-7 โทรสาร. 044371175
39 มารีย์บริหารธุรกิจ 888 ซอย4 ถนนเดชอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   30000
โทรศัพท์. 044205316 โทรสาร. 044274778
40 เมรี่เทคโนโลยี 804 ซอยลำปรุ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   30000
โทรศัพท์. 044246905 โทรสาร. 044263105
41 อัสสัมชัญพาณิชยการนครราชสีมา 3 ถนนเซนต์เมรี่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   30000
โทรศัพท์. 044295300 โทรสาร. 044253569
42 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง 189/3-5 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา   30120
43 วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ 77/1 ถนนเทศบาล 7 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา   30120
โทรศัพท์. 044462390-2 โทรสาร. 044462390-2 ต่อ 14
44 กุสุมภ์เทคโนโลยี 148 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา   30130
โทรศัพท์. 044311211 โทรสาร. 044311211
45 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง 64 ถนนเทศบาล 29 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา   30130
โทรศัพท์. 044312021 โทรสาร. 044279916
46 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนคราชสีมา 178 ม.2 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา   30410
โทรศัพท์. 044300499,044490112 โทรสาร. 044330498
 บึงกาฬ
47 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บึงกาฬ 198 ถนน- ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ   38000
โทรศัพท์. 042-492940 โทรสาร. 042-492940
48 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด 195 ม.10 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ   38190
โทรศัพท์. 042490867 โทรสาร. 042490867
 บุรีรัมย์
49 นอร์ทอิสเทิร์นบริหาธุรกิจ 123 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์   31000
โทรศัพท์. 044601333 044612130 โทรสาร. 044613130
50 เบญจเทคโน 5 ถนนสมรรถการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์   31000
โทรศัพท์. 044611497 โทรสาร. 044617392
51 บุรีรัมย์บริหารธุรกิจ 88 ถนนนางรอง-บุรีรัมย์ ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์   31110
52 เทคโนโลยีรักไทย หมู่ที่ 7 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์   31210
53 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ละหานทราย ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์   31170
54 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์   31120
55 รัตนเทคโนโลยี 368/1 ถนนวงษ์มณีอุทิศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์   31130
โทรศัพท์. 044660372 โทรสาร. 044661392
 มหาสารคาม
56 โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม 10 ถนนนาเชือก-ยางสีสุราช (ข้างเทศบาลตำนาเชือก) อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม   44170
โทรศัพท์. 043779234 โทรสาร. 043779234
 มุกดาหาร
57 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร 128 ถนนเลี่ยงเมืองมุกดาหาร-นิคมคำสร้อย ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร   49000
โทรศัพท์. 042615066 โทรสาร. 042615067
58 เทคโนโลยีมุกดาหาร 136 ถนนวิวิชสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร   49000
โทรศัพท์. 042611948 โทรสาร. 042612880
59 เทคโนโลยีพณิชยการดงหลวง 114 หมู่ที่ 4 ถนนก้านเหลืองดง-โนนตูม ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร   49140
โทรศัพท์. 042697195
 ยโสธร
60 พรเพชรบริหารธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนแจ้งสนิท ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร   35000
61 เทคโนโลยีมหาชนะชัย 297 หมู่ที่ 9 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร   35130
โทรศัพท์. 045724479 โทรสาร. 045724199
62 เทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล 154 ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร   35000
โทรศัพท์. 045724479 โทรสาร. 045724199
63 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 192 ม.5 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร   35140
โทรศัพท์. 045789337 โทรสาร. 045789337
 ร้อยเอ็ด
64 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง 88 ม.16 ถนนเสลภูมิ-โพนทอง ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด   45110
โทรศัพท์. 043572507 โทรสาร. 043572507
65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสลภูมิ 23 ม.6 ถนนเสลภูมิ-โพนทอง ตำบลนาเมือง อำเภอนาเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด   45120
โทรศัพท์. 043550068 โทรสาร. 043550067
66 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด 43 ม.1 ถนนร้อยเอ็ด-วาปีปทุม ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด   45000
โทรศัพท์. 043525163 โทรสาร. 043511671
67 วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด 120 ม.3 ถนนเลี่ยงเมือง ร้อยเอ็ด-อาจสามารถ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด   45000
โทรศัพท์. 043515220 โทรสาร. 043513625
68 วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 284 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด   45000
โทรศัพท์. 043511620 โทรสาร. 043512653
69 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สุวรรณภูมิ 16 หมู่ที่ 20 ตำบลสระคู่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด   45130
70 ศรีสมเด็จพณิชยการ 40 หมู่ที่ 6 ถนนร้อยเอ็ด-วาปีฯ ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด   45260
โทรศัพท์. 07-2315755
71 วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา 99 ม.6 ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด   45170
โทรศัพท์. 043519661-3 โทรสาร. 043515879
 ศรีสะเกษ
72 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีษะเกษ 1477/11 ถนนวิจิตรนคร ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ   33000
โทรศัพท์. 045613072 โทรสาร. 045613072
73 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ 199 ม.4 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ   33110
โทรศัพท์. 045810628 โทรสาร. 045810628
74 เทคโนโลยีศรีสะเกษเฉลิมหล้า 0167 ซอยวัดพระโต ถนนขุขันธ์ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ   33000
โทรศัพท์. 045612801 โทรสาร. 045613072
75 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ ถนนชัยสวัสดิ์ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ   33000
โทรศัพท์. 045613046 โทรสาร. 045616026
76 อาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ 53/3 หมู่ที่ 5 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ   33130
77 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจกันทรลักษ์ บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ   33110
โทรศัพท์. 045810628 โทรสาร. 045810628
78 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์ 407 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ   33140
79 เทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล 159 หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ   33160
โทรศัพท์. 017183209
80 อาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย 48 ถนนศรีอุทุมพร ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ   33120
โทรศัพท์. 09-5827802
 สกลนคร
81 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส 59 ม.8 ถนนพังโคน-บึงกาฬ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   47120
โทรศัพท์. 042973347 โทรสาร. 042973347
82 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร 308 ม.4 ถนนถ.เลี่ยงเมืองสกล-นาแก ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร   47000
โทรศัพท์. 042163185 โทรสาร. 042163185
83 โรงเรียนเทคนิคช่างกลสกลนคร 50 ม.4 ถนนนิตโย ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร   47000
โทรศัพท์. 042970002 โทรสาร. 042970001
84 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน 410/1-2 ถนนสกล-นาแก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร   47000
โทรศัพท์. 042732734 โทรสาร. 042733461
85 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร 182/8 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร   47000
โทรศัพท์. 042711660 โทรสาร. 042716612
86 เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร 228 หมู่ที่ 15 ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร   47000
โทรศัพท์. 042712489 โทรสาร. 072712490
87 โปลีเทคนิคพุทธรักษา 217 ถนนสกล-นาแก ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร   47000
โทรศัพท์. 042766263 โทรสาร. 042766342
88 สกลนครธุรกิจบัณฑิต 99 หมู่ที่ 2 ถนนสกลนคร-นครพนม ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร   47000
โทรศัพท์. 042744219 โทรสาร. 042744219
89 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา 166 ตำบลพรรณนา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร   47130
โทรศัพท์. 042745506 โทรสาร. 042779288
90 พังโคนพณิชยการเทคโนโลยี 2/8 หมู่ที่ 1 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร   47160
โทรศัพท์. 042771162 โทรสาร. 042734727
91 เทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง 81 หมู่ที่ 7 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร   47140
92 เทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน 114 หมู่ที่ 13 ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร   47110
โทรศัพท์. 042508401,010523461
93 เทคโนโลยีสว่างแดนดิน 181 หมู่ที่ 18 ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร   47110
โทรศัพท์. 042722261 โทรสาร. 042721381
94 สกลเทคนิค 339 ถนนนิตโย ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร   47110
โทรศัพท์. 05-4981039 โทรสาร. 042981039
 สุรินทร์
95 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุรินทรศึกษา 2/3 ถนนปอยปริง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์   32000
โทรศัพท์. 044520038 โทรสาร. 044520038 ต่อ 103
96 เบญจเทคโน สุรินทร์ 262 ถนนสุรินทร์-สังขุ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์   32000
โทรศัพท์. 044512740 โทรสาร. 044515527
 หนองคาย
97 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่ 41 ม.7 ถนนศรีเชียงใหม่-สังคม ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย   43130
โทรศัพท์. 042014335 โทรสาร. 042014336
98 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน 333 ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย   43000
โทรศัพท์. 042465789 โทรสาร. 042465788
99 เทคโนโลยีเอเชียหนองคาย 152 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย   43100
โทรศัพท์. 042901157
100 หนองคายบริหารธุรกิจ 914 หมู่ที่ 14 ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย   43000
โทรศัพท์. 042411301,018735810
101 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สาขาท่าบ่อ 76 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย   43110
โทรศัพท์. 042421981 โทรสาร. 042421978
102 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บึงกาฬ 189 หมู่ที่ 10 ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย   43140
103 เทคนิคบริหารธุรกิจพรเจริญ 184 หมู่ที่ 4 ถนนโคกอุดมสามแยก ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย   43180
โทรศัพท์. 042487386,042487668
104 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย โพนพิสัย ถนนโพนพิสัย-บึงกาฬ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย   43120
105 เทคโนโลยีโพนพิสัย 56 ถนนโพนพิสัย-เฝ้าไร่ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย   43120
โทรศัพท์. 018734485,042411374 โทรสาร. 042411374
106 เอ็นเทคอินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองคาย 86 หมู่ที่ 4 ถนนพังโคน-บึงกาฬ ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย   43150
โทรศัพท์. 042479581,016704407 โทรสาร. 042479581
 หนองบัวลำภู
107 เทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 171/1 ถนนวิจารณรังสรรค์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู   39000
โทรศัพท์. 042361043-4
108 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย 64 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู   39170
 อำนาจเจริญ
109 เทคนิคบริหารธุรกิจอำนาจเจริญ 199 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ   37000
โทรศัพท์. 045452434-5 โทรสาร. 045452436
110 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอำนาจเจริญ 749/1 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ   34000
โทรศัพท์. 045511555 โทรสาร. 045271020
111 เอกวรรณพณิชยการอำนาจเจริญ 93 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ   37000
โทรศัพท์. 045517031 โทรสาร. 045517031
 อุดรธานี
112 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2 199 ม.8 ซอยบ้านไก่เถื่อน ถนนอุดร-หนองคาย ตำบลหมู่ม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   41000
โทรศัพท์. 042930658 โทรสาร. 042930655
113 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ 317 ม.13 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี   41250
โทรศัพท์. 042291313 โทรสาร. 042291313
114 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต 149 ม.9 ถนนบ้านผือ-น้ำโสน ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี   41160
โทรศัพท์. 042282049 โทรสาร. 042282049
115 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น 235 ม.1 ถนนถ.อุดร-ขอนแก่น ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   41000
โทรศัพท์. 042300147 โทรสาร. 042300148
116 วิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส 198 ม.8 ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี   41230
โทรศัพท์. 042382221 โทรสาร. 042382440
117 ช่างกลอุดรธานี 75/22 ซอยจินตคาม ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี   41000
โทรศัพท์. 042244074 โทรสาร. 042340324
118 วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล 299 ถนนอุดร-สกล ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี   41000
โทรศัพท์. 042223105,042242489 โทรสาร. 042932623
119 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี 293 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองบอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี   41000
โทรศัพท์. 042323189 ต่อ 116 โทรสาร. 042323189 ต่อ 116
120 เทคโนโลยีอีสานเหนือ 140 หมู่ที่ 11 บ้านดงไร่ ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี   41000
โทรศัพท์. 042206363 โทรสาร. 042206363
121 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี 243 ถนนอุดร-หนองคาย ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี   41000
โทรศัพท์. 042206340 โทรสาร. 042206340
122 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี 98 ถนนอำเภอ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี   41000
โทรศัพท์. 042242386 โทรสาร. 042242386
123 อุดรพณิชยการ-ช่างกล 136 ถนนโพนพิสัย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี   41000
โทรศัพท์. 042223901,042300147 โทรสาร. 042300148
124 เทคโนโลยีภูมิพิชญ 317 หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี   41250
โทรศัพท์. 042291313 โทรสาร. 042291313
125 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี 128 ถนนมิตรภาพ ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี   41110
โทรศัพท์. 042398282 โทรสาร. 042398282
126 เทคโนโลยีพณิชยการหนองหาน 89 หมู่ที่ 13 ถนนหนองหาน-กุมภวาปี ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี   41130
โทรศัพท์. 042999554
127 เทคโนโลยีวังสามหมอ ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี   41220
โทรศัพท์. 09-8629959
128 เทคนิคพิชญบัณฑิต 170 หมู่ที่ 7 ถนนสิทธิประสาท ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี   41190
โทรศัพท์. 042271639
129 เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 269 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี   41190
โทรศัพท์. 042261469
130 เทคโนโลยีน้ำโสม 202 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี   41210
โทรศัพท์. 06-2320455
 อุบลราชธานี
131 เทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 487 ซอยเทคโนฯ ถนนชยางกูร ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี   34000
โทรศัพท์. 045312176-7 โทรสาร. 045283447
132 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 749/1 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี   34000
โทรศัพท์. 045311737 โทรสาร. 045311737
133 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย-เขมราฐ 333 หมู่ที่ 2 ถนนตระการฯ-เขมราฐ ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี   34170
โทรศัพท์. 045861214 โทรสาร. 045861214
134 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ 330 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี   34160
โทรศัพท์. 045282821,045870026 โทรสาร. 045870041
135 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย-น้ำยืน 399 หมู่ที่ 13 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี   34260
136 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย-บุณฑริก 99 หมู่ที่ 9 บ้านสวนสน ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี   34230
โทรศัพท์. 045201329 โทรสาร. 045201329
137 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย-สิรินธร 80 หมู่ที่ 15 ถนนบ้านใหม่ภูทอง ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี   34350
โทรศัพท์. 045366214 โทรสาร. 045366214
 เลย
138 เทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ 111 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย   42000
โทรศัพท์. 042812364 โทรสาร. 072833622
 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย