ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน โทรศัทพ์ โทรสาร
 กาฬสินธุ์
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์ 043812244 043814895
2 พณิชยการกาฬสินธุ์ ภาคพิเศษ 043812244 043814895
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย 043854393
4 ไทยเทคโนโลยีสารสนเทศเอเชีย 043851684 043832388
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีเพิ่มพูนบริหารธุรกิจกาฬสินธุ์ 043891289 043891809
6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเซีย 043851684 043832388
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ 043861666 043861800
 ขอนแก่น
8 ขอนแก่นเทคโนโลยีพณิชยการ 043331224-5 043331224-5 ต่อ 105
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ 043237911 043244853
10 เทคโนโลยีขอนแก่น 043236133 043239004
11 เทคโนโลยีธุรกิจอาชีวะ 043382598 043244853
12 เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 043222781 043324784
13 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธุรกิจ 043237911 043244853
14 พงษ์ภิญโญเทคโนโลยี 043241848,043333369,043333370 043241848
15 พณิชยการขอนแก่น 043221716 043222516
16 ชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี 043313234 043313234
17 วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ 043414199 043414199
18 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ 043491515 043491800
19 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 043423863-4 043423831
 ชัยภูมิ
20 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานบริหารธุรกิจ 044847034 044847034
21 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ 044024767
22 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 044811331 044830386
23 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจศิขรินทร์ 09-7971290,06-8597112
24 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว 044861202-3 044862295
25 คอนสารเทคโนโลยี 06-8597112
 นครพนม
26 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน 042523140 042523141
27 คฤหบริหารธุรกิจ 042523140 042523141
28 อินเตอร์พัฒนศาสตร์ 042515888 042516117
29 อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 042535102 042535102 ต่อ 801
30 เทคโนโลยีธาตุพนม 042540436 042540436
31 เทคนิคพาณิชยการนาแก 06-2232755 042583045
32 เทคโนโลยีศรีสงคราม 042599199
 นครราชสีมา
33 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา 044465167-9 044282524
34 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา 044924113 044924112
35 เทคโนโลยีอาชีวศึกษา 044371174-7 044371175
36 เทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา 044371174-7 044371175
37 มารีย์บริหารธุรกิจ 044205316 044274778
38 เมรี่เทคโนโลยี 044246905 044263105
39 อัสสัมชัญพาณิชยการนครราชสีมา 044295300 044253569
40 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง
41 วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ 044462390-2 044462390-2 ต่อ 14
42 กุสุมภ์เทคโนโลยี 044311211 044311211
43 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง 044312021 044279916
44 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนคราชสีมา 044300499,044490112 044330498
 บึงกาฬ
45 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บึงกาฬ 042-492940 042-492940
46 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด 042490867 042490867
 บุรีรัมย์
47 นอร์ทอิสเทิร์นบริหาธุรกิจ 044601333 044612130 044613130
48 เบญจเทคโน 044611497 044617392
49 บุรีรัมย์บริหารธุรกิจ
50 เทคโนโลยีรักไทย
51 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ละหานทราย
52 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง
53 รัตนเทคโนโลยี 044660372 044661392
 มหาสารคาม
54 โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม 043779234 043779234
 มุกดาหาร
55 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร 042615066 042615067
56 เทคโนโลยีมุกดาหาร 042611948 042612880
57 เทคโนโลยีพณิชยการดงหลวง 042697195
 ยโสธร
58 พรเพชรบริหารธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
59 เทคโนโลยีมหาชนะชัย 045724479 045724199
60 เทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล 045724479 045724199
61 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 045789337 045789337
 ร้อยเอ็ด
62 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง 043572507 043572507
63 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด 043525163 043511671
64 วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด 043515220 043513625
65 วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 043511620 043512653
66 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สุวรรณภูมิ
67 ศรีสมเด็จพณิชยการ 07-2315755
68 วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา 043519661-3 043515879
 ศรีสะเกษ
69 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ 045810628 045810628
70 เทคโนโลยีศรีสะเกษเฉลิมหล้า 045612801 045613072
71 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ 045613046 045616026
72 อาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
73 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจกันทรลักษ์ 045810628 045810628
74 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์
75 เทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล 017183209
76 อาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย 09-5827802
 สกลนคร
77 โรงเรียนเทคนิคช่างกลสกลนคร 042970002 042970001
78 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน 042732734 042733461
79 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร 042711660 042716612
80 เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร 042712489 072712490
81 โปลีเทคนิคพุทธรักษา 042766263 042766342
82 สกลนครธุรกิจบัณฑิต 042744219 042744219
83 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา 042745506 042779288
84 พังโคนพณิชยการเทคโนโลยี 042771162 042734727
85 วีเทค 042792138 042-792139
86 เทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง
87 เทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน 042508401,010523461
88 เทคโนโลยีสว่างแดนดิน 042722261 042721381
89 สกลเทคนิค 05-4981039 042981039
 สุรินทร์
90 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุรินทรศึกษา 044520038 044520038 ต่อ 103
91 เบญจเทคโน สุรินทร์ 044512740 044515527
 หนองคาย
92 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน 042465788 072465788
93 เทคโนโลยีเอเชียหนองคาย 042901157
94 หนองคายบริหารธุรกิจ 042411301,018735810
95 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สาขาท่าบ่อ 042421981 042421978
96 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บึงกาฬ
97 เทคนิคบริหารธุรกิจพรเจริญ 042487386,042487668
98 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย โพนพิสัย
99 เทคโนโลยีโพนพิสัย 018734485,042411374 042411374
100 เอ็นเทคอินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองคาย 042479581,016704407 042479581
 หนองบัวลำภู
101 เทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 042361043-4
102 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
 อำนาจเจริญ
103 เทคนิคบริหารธุรกิจอำนาจเจริญ 045452434-5 045452436
104 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอำนาจเจริญ 045511555 045271020
105 เอกวรรณพณิชยการอำนาจเจริญ 045517031 045517031
 อุดรธานี
106 วิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส 042382221 042382440
107 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น 042300147 042300148
108 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต 042282049 042282049
109 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ 042291313 042291313
110 ช่างกลอุดรธานี 042244074 042340324
111 วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล 042223105,042242489 042932623
112 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี 042323189 ต่อ 116 042323189 ต่อ 116
113 เทคโนโลยีอีสานเหนือ 042206363 042206363
114 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี 042206340 042206340
115 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี 042242386 042242386
116 อุดรพณิชยการ-ช่างกล 042223901,042300147 042300148
117 เทคโนโลยีภูมิพิชญ 042291313 042291313
118 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี 042398282 042398282
119 เทคโนโลยีพณิชยการหนองหาน 042999554
120 เทคโนโลยีวังสามหมอ 09-8629959
121 เทคนิคพิชญบัณฑิต 042271639
122 เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 042261469
123 เทคโนโลยีน้ำโสม 06-2320455
 อุบลราชธานี
124 เทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 045312176-7 045283447
125 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 045311737 045311737
126 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย-เขมราฐ 045861214 045861214
127 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ 045282821,045870026 045870041
128 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย-น้ำยืน
129 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย-บุณฑริก 045201329 045201329
130 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย-สิรินธร 045366214 045366214
 เลย
131 เทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ 042812364 072833622
 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย