ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ที่อยู่
 กาฬสินธุ์
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์ 86/23 ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์. 043812244 โทรสาร. 043814895
2 พณิชยการกาฬสินธุ์ ภาคพิเศษ 86/23 ถนนสนามบิน ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์. 043812244 โทรสาร. 043814895
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย 156 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์. 043854393
4 ไทยเทคโนโลยีสารสนเทศเอเชีย 180 หมู่ที่ 15 ถนนกุฉินารายณ์-กาฬสินธุ์ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์. 043851684 โทรสาร. 043832388
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีเพิ่มพูนบริหารธุรกิจกาฬสินธุ์ 144 ม.1 ถนนขวัญเมือง ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์. 043891289 โทรสาร. 043891809
6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเซีย 180 ม.15 ถนนขอนแก่น-มุกดาหาร ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์. 043851684 โทรสาร. 043832388
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ 69 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์. 043861666 โทรสาร. 043861800
 ขอนแก่น
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น 123 ม.14 ซอย.โรงเรียนไพบูลย์ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์. 043236133 โทรสาร. 043239004
9 ขอนแก่นเทคโนโลยีพณิชยการ 118/1 ถนนราษฎร์คนึง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์. 043331224-5 โทรสาร. 043331224-5 ต่อ 105
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ 117/2-4 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์. 043237911 โทรสาร. 043244853
11 เทคโนโลยีขอนแก่น 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์. 043236133 โทรสาร. 043239004
12 เทคโนโลยีธุรกิจอาชีวะ 9/99 หมู่ที่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์. 043382598 โทรสาร. 043244853
13 เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 200 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์. 043222781 โทรสาร. 043324784
14 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธุรกิจ 117/2-4 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์. 043237911 โทรสาร. 043244853
15 พงษ์ภิญโญเทคโนโลยี 167 ซอยวัดป่าชัยวัน ถนนมะลิวัลย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์. 043241848,043333369,043333370 โทรสาร. 043241848
16 พณิชยการขอนแก่น 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์. 043221716 โทรสาร. 043222516
17 ชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี 57 ถนนชุมแพ-ภูเขียว ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์. 043313234 โทรสาร. 043313234
18 วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ 211 ถนนมิตรภาพ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์. 043414199 โทรสาร. 043414199
19 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ 888 ม.4 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์. 043491515 โทรสาร. 043491800
20 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 23 ม.16 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์. 043423863-4 โทรสาร. 043423831
 ชัยภูมิ
21 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานบริหารธุรกิจ 9 ม.1 ถนนเกษตรสมบุรณ์-บ้านเป้า ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์. 044847034 โทรสาร. 044847034
22 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ 155 ม.11 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์. 044024767
23 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 107/118ก ถนนชัยประสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์. 044811331 โทรสาร. 044830386
24 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจศิขรินทร์ 89 หมู่ที่ 8 ถนนภูเขียว-ชัยภูมิ ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์. 09-7971290,06-8597112
25 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว 199 หมู่ที่ 17 ถนนภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์. 044861202-3 โทรสาร. 044862295
26 คอนสารเทคโนโลยี 214 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์. 06-8597112
 นครพนม
27 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน 303 ถนนชยางกูร ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์. 042523140 โทรสาร. 042523141
28 คฤหบริหารธุรกิจ 303 ถนนชยางกูร ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์. 042523140 โทรสาร. 042523141
29 อินเตอร์พัฒนศาสตร์ 29/3 ถนนนิตโย ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์. 042515888 โทรสาร. 042516117
30 อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 107 ถนนนครพนม-ศรีสงคราม ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์. 042535102 โทรสาร. 042535102 ต่อ 801
31 เทคโนโลยีธาตุพนม 47 หมู่ที่ 6 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์. 042540436 โทรสาร. 042540436
32 เทคนิคพาณิชยการนาแก 9 หมู่ที่ 16 ถนนนาแก-เรณูนคร ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์. 06-2232755 โทรสาร. 042583045
33 เทคโนโลยีศรีสงคราม 175 หมู่ที่ 2 ถนนศรีสงคราม-บ้านแพง ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์. 042599199
 นครราชสีมา
34 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา 77/1 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์. 044465167-9 โทรสาร. 044282524
35 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา 700 ถนนกีฬากลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์. 044924113 โทรสาร. 044924112
36 เทคโนโลยีอาชีวศึกษา 149/1 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์. 044371174-7 โทรสาร. 044371175
37 เทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์. 044371174-7 โทรสาร. 044371175
38 มารีย์บริหารธุรกิจ 888 ซอย4 ถนนเดชอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์. 044205316 โทรสาร. 044274778
39 เมรี่เทคโนโลยี 804 ซอยลำปรุ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์. 044246905 โทรสาร. 044263105
40 อัสสัมชัญพาณิชยการนครราชสีมา 3 ถนนเซนต์เมรี่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์. 044295300 โทรสาร. 044253569
41 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง 189/3-5 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
42 วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ 77/1 ถนนเทศบาล 7 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์. 044462390-2 โทรสาร. 044462390-2 ต่อ 14
43 กุสุมภ์เทคโนโลยี 148 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์. 044311211 โทรสาร. 044311211
44 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง 64 ถนนเทศบาล 29 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์. 044312021 โทรสาร. 044279916
45 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนคราชสีมา 178 ม.2 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์. 044300499,044490112 โทรสาร. 044330498
 บึงกาฬ
46 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บึงกาฬ 198 ถนน- ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
โทรศัพท์. 042-492940 โทรสาร. 042-492940
47 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด 195 ม.10 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โทรศัพท์. 042490867 โทรสาร. 042490867
 บุรีรัมย์
48 นอร์ทอิสเทิร์นบริหาธุรกิจ 123 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท์. 044601333 044612130 โทรสาร. 044613130
49 เบญจเทคโน 5 ถนนสมรรถการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท์. 044611497 โทรสาร. 044617392
50 บุรีรัมย์บริหารธุรกิจ 88 ถนนนางรอง-บุรีรัมย์ ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
51 เทคโนโลยีรักไทย หมู่ที่ 7 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
52 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ละหานทราย ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
53 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
54 รัตนเทคโนโลยี 368/1 ถนนวงษ์มณีอุทิศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท์. 044660372 โทรสาร. 044661392
 มหาสารคาม
55 โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม 10 ถนนนาเชือก-ยางสีสุราช (ข้างเทศบาลตำนาเชือก) อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์. 043779234 โทรสาร. 043779234
 มุกดาหาร
56 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร 128 ถนนเลี่ยงเมืองมุกดาหาร-นิคมคำสร้อย ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์. 042615066 โทรสาร. 042615067
57 เทคโนโลยีมุกดาหาร 136 ถนนวิวิชสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์. 042611948 โทรสาร. 042612880
58 เทคโนโลยีพณิชยการดงหลวง 114 หมู่ที่ 4 ถนนก้านเหลืองดง-โนนตูม ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์. 042697195
 ยโสธร
59 พรเพชรบริหารธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนแจ้งสนิท ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
60 เทคโนโลยีมหาชนะชัย 297 หมู่ที่ 9 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์. 045724479 โทรสาร. 045724199
61 เทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล 154 ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์. 045724479 โทรสาร. 045724199
62 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 192 ม.5 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์. 045789337 โทรสาร. 045789337
 ร้อยเอ็ด
63 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง 88 ม.16 ถนนเสลภูมิ-โพนทอง ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์. 043572507 โทรสาร. 043572507
64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสลภูมิ 23 ม.6 ถนนเสลภูมิ-โพนทอง ตำบลนาเมือง อำเภอนาเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์. 043550068 โทรสาร. 043550067
65 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด 43 ม.1 ถนนร้อยเอ็ด-วาปีปทุม ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์. 043525163 โทรสาร. 043511671
66 วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด 120 ม.3 ถนนเลี่ยงเมือง ร้อยเอ็ด-อาจสามารถ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์. 043515220 โทรสาร. 043513625
67 วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 284 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์. 043511620 โทรสาร. 043512653
68 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สุวรรณภูมิ 16 หมู่ที่ 20 ตำบลสระคู่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
69 ศรีสมเด็จพณิชยการ 40 หมู่ที่ 6 ถนนร้อยเอ็ด-วาปีฯ ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์. 07-2315755
70 วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา 99 ม.6 ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์. 043519661-3 โทรสาร. 043515879
 ศรีสะเกษ
71 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีษะเกษ 1477/11 ถนนวิจิตรนคร ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์. 045613072 โทรสาร. 045613072
72 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ 199 ม.4 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์. 045810628 โทรสาร. 045810628
73 เทคโนโลยีศรีสะเกษเฉลิมหล้า 0167 ซอยวัดพระโต ถนนขุขันธ์ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์. 045612801 โทรสาร. 045613072
74 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ ถนนชัยสวัสดิ์ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์. 045613046 โทรสาร. 045616026
75 อาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ 53/3 หมู่ที่ 5 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
76 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจกันทรลักษ์ บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์. 045810628 โทรสาร. 045810628
77 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์ 407 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
78 เทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล 159 หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์. 017183209
79 อาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย 48 ถนนศรีอุทุมพร ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์. 09-5827802
 สกลนคร
80 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส 59 ม.8 ถนนพังโคน-บึงกาฬ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์. 042973347 โทรสาร. 042973347
81 โรงเรียนเทคนิคช่างกลสกลนคร 50 ม.4 ถนนนิตโย ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์. 042970002 โทรสาร. 042970001
82 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน 410/1-2 ถนนสกล-นาแก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์. 042732734 โทรสาร. 042733461
83 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร 182/8 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์. 042711660 โทรสาร. 042716612
84 เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร 228 หมู่ที่ 15 ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์. 042712489 โทรสาร. 072712490
85 โปลีเทคนิคพุทธรักษา 217 ถนนสกล-นาแก ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์. 042766263 โทรสาร. 042766342
86 สกลนครธุรกิจบัณฑิต 99 หมู่ที่ 2 ถนนสกลนคร-นครพนม ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์. 042744219 โทรสาร. 042744219
87 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา 166 ตำบลพรรณนา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์. 042745506 โทรสาร. 042779288
88 พังโคนพณิชยการเทคโนโลยี 2/8 หมู่ที่ 1 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์. 042771162 โทรสาร. 042734727
89 เทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง 81 หมู่ที่ 7 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
90 เทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน 114 หมู่ที่ 13 ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์. 042508401,010523461
91 เทคโนโลยีสว่างแดนดิน 181 หมู่ที่ 18 ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์. 042722261 โทรสาร. 042721381
92 สกลเทคนิค 339 ถนนนิตโย ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์. 05-4981039 โทรสาร. 042981039
 สุรินทร์
93 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุรินทรศึกษา 2/3 ถนนปอยปริง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์. 044520038 โทรสาร. 044520038 ต่อ 103
94 เบญจเทคโน สุรินทร์ 262 ถนนสุรินทร์-สังขุ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์. 044512740 โทรสาร. 044515527
 หนองคาย
95 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน 333 ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
โทรศัพท์. 042465788 โทรสาร. 072465788
96 เทคโนโลยีเอเชียหนองคาย 152 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
โทรศัพท์. 042901157
97 หนองคายบริหารธุรกิจ 914 หมู่ที่ 14 ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
โทรศัพท์. 042411301,018735810
98 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สาขาท่าบ่อ 76 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
โทรศัพท์. 042421981 โทรสาร. 042421978
99 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บึงกาฬ 189 หมู่ที่ 10 ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
100 เทคนิคบริหารธุรกิจพรเจริญ 184 หมู่ที่ 4 ถนนโคกอุดมสามแยก ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย
โทรศัพท์. 042487386,042487668
101 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย โพนพิสัย ถนนโพนพิสัย-บึงกาฬ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
102 เทคโนโลยีโพนพิสัย 56 ถนนโพนพิสัย-เฝ้าไร่ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
โทรศัพท์. 018734485,042411374 โทรสาร. 042411374
103 เอ็นเทคอินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองคาย 86 หมู่ที่ 4 ถนนพังโคน-บึงกาฬ ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
โทรศัพท์. 042479581,016704407 โทรสาร. 042479581
 หนองบัวลำภู
104 เทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 171/1 ถนนวิจารณรังสรรค์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
โทรศัพท์. 042361043-4
105 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย 64 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 อำนาจเจริญ
106 เทคนิคบริหารธุรกิจอำนาจเจริญ 199 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
โทรศัพท์. 045452434-5 โทรสาร. 045452436
107 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอำนาจเจริญ 749/1 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
โทรศัพท์. 045511555 โทรสาร. 045271020
108 เอกวรรณพณิชยการอำนาจเจริญ 93 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
โทรศัพท์. 045517031 โทรสาร. 045517031
 อุดรธานี
109 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ 317 ม.13 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์. 042291313 โทรสาร. 042291313
110 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต 149 ม.9 ถนนบ้านผือ-น้ำโสน ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์. 042282049 โทรสาร. 042282049
111 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น 235 ม.1 ถนนถ.อุดร-ขอนแก่น ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์. 042300147 โทรสาร. 042300148
112 วิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส 198 ม.8 ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์. 042382221 โทรสาร. 042382440
113 ช่างกลอุดรธานี 75/22 ซอยจินตคาม ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์. 042244074 โทรสาร. 042340324
114 วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล 299 ถนนอุดร-สกล ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์. 042223105,042242489 โทรสาร. 042932623
115 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี 293 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองบอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์. 042323189 ต่อ 116 โทรสาร. 042323189 ต่อ 116
116 เทคโนโลยีอีสานเหนือ 140 หมู่ที่ 11 บ้านดงไร่ ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์. 042206363 โทรสาร. 042206363
117 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี 243 ถนนอุดร-หนองคาย ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์. 042206340 โทรสาร. 042206340
118 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี 98 ถนนอำเภอ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์. 042242386 โทรสาร. 042242386
119 อุดรพณิชยการ-ช่างกล 136 ถนนโพนพิสัย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์. 042223901,042300147 โทรสาร. 042300148
120 เทคโนโลยีภูมิพิชญ 317 หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์. 042291313 โทรสาร. 042291313
121 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี 128 ถนนมิตรภาพ ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์. 042398282 โทรสาร. 042398282
122 เทคโนโลยีพณิชยการหนองหาน 89 หมู่ที่ 13 ถนนหนองหาน-กุมภวาปี ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์. 042999554
123 เทคโนโลยีวังสามหมอ ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์. 09-8629959
124 เทคนิคพิชญบัณฑิต 170 หมู่ที่ 7 ถนนสิทธิประสาท ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์. 042271639
125 เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 269 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์. 042261469
126 เทคโนโลยีน้ำโสม 202 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์. 06-2320455
 อุบลราชธานี
127 เทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 487 ซอยเทคโนฯ ถนนชยางกูร ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์. 045312176-7 โทรสาร. 045283447
128 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 749/1 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์. 045311737 โทรสาร. 045311737
129 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย-เขมราฐ 333 หมู่ที่ 2 ถนนตระการฯ-เขมราฐ ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์. 045861214 โทรสาร. 045861214
130 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ 330 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์. 045282821,045870026 โทรสาร. 045870041
131 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย-น้ำยืน 399 หมู่ที่ 13 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
132 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย-บุณฑริก 99 หมู่ที่ 9 บ้านสวนสน ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์. 045201329 โทรสาร. 045201329
133 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย-สิรินธร 80 หมู่ที่ 15 ถนนบ้านใหม่ภูทอง ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์. 045366214 โทรสาร. 045366214
 เลย
134 เทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ 111 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
โทรศัพท์. 042812364 โทรสาร. 072833622
 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย